Ważna informacja dla uczniów z naszej Szkoły Podstawowej im św. Urszuli Ledóchowskiej!

Uczniowie z klas od „0” do VIII odrabiają dwie katechezy w tygodniu według kolejności i programu.

Ponadto należy uczestniczyć w katechezach online na stronie diecezji sandomierskiej. Na stronę diecezjalną wchodzić można ze strony parafialnej, gdzie znajduje się link „DIECEZJA SANDOMIERSKA”.

Odrobione zadania należy wysłać w formie fotograficznej do godziny 15:00 w środę, czwartek i piątek według dnia w którym odbywały się lekcje Religi w czasie nauczania w szkole. Adres na który należy wysłać zadania:  jcjkolczand@gmail.com

Również na stronie diecezjalnej uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w rekolekcjach szkolnych. W celu weryfikacji uczestniczenia w katechezach i rekolekcjach online, uczeń powinien robić notatki w oddzielnym zeszycie niż zeszyt ćwiczeń katechetycznych.

Od 1 – 3 kwietnia br. będzie transmisja rekolekcji przez stronę diecezjalną
 – dla dzieci o godz. 9.00                                                                                                                          
 – dla młodzieży o godz. 11.00

Uczniowie z kl. VII i VIII, którzy przygotowują się do sakramentu bierzmowania mają również obowiązek nauczyć się odpowiedzi z katechizmu do bierzmowania. Sprawdzenie i uzupełnienie wiedzy będzie miało miejsce w najbliższym  czasie po powrocie do szkoły.

DLA LEPSZEJ ORIENTACJI W TEMATACH SZKOLNYCH I PARAFIALNYCH PROSZĘ CZĘŚCIEJ ODWIEDZAĆ   www.janchrzciciel-jezowe.pl